Reglement karper vijver tevens wedstrijdreglement

1. Vissen met gevlochten lijn is verboden, hoofdlijn maximaal 0.25/100.
2. Uitsluitend vissen met één hengel(de vaste stok, feeder, picker of matchhengel).
3. Voor het vissen met de vaste stok is elastiek is verplicht inklusief pulabung.
3a Recreanten zijn verplicht om elasticated te vissen.
4. Voor wedstrijden zijn 2 leefnetten per deelnemer verplicht bij aanvang van wedstrijd.
5. Maximale grote haak maat 10.
6. Maximaal gewicht per leefnet circa 25 kg. (7 vissen)
7. Uitsluitend leefnetten van “De Leeghte” toegestaan (geen eigen leefnetten toegestaan!).
8. Uitsluitend schepnetten van “De Leeghte” toegestaan (geen eigen schepnetten toegestaan!).
9. Dobber moet het lood kunnen dragen.
10. Maximale lengte vaste stok 11,5 meter, lengte snoer maximaal 4 meter.
11. Voerballen voeren met de hand of katapult is niet toegestaan.
12. Rode maden verboden.
13. Vers de vase verboden.
13A Het is verboden om met Ham/meat, Boterzuur te vissen en of te voeren.                                                                                                                           13B Het is verboden om met maden te voerenen/of te vissen
14. Katapult op eigen risico.
15. Alle vis telt.
16. Cuppen met 2e hengel is niet toegestaan.
17. Er wordt toegestaan zijdelings te vissen mits men de buurman niet hindert of tot last is.
18. Maximale onderlijn dikte 0.22/100.
19. Hengel en Lijn lengte voor picker / feeder , match is maximaal 18 meter.
20. U dient te vissen met haken zonder weerhaak. Plat drukken van de weerhaak wordt niet geaccepteerd.
21. Respecteer uw mede vissers en hun stekken en de vissen.
22. De visstek dient schoon te worden achtergelaten.
23. Jongeren onder 18 jaar uitsluitend onder begeleiding van een volwassen
23A Kinderen onder de 14 jaar mogen uitsluitend vissen onder begeleiding 1 op 1 van een volwassen persoon.
24 Het is niet toegestaan vis mee te nemen (Catch & Releas).
25 Het is verboden uw eigen leefnet en schepnet of onthaakmat aan de waterkant te hebben en of te gebruiken.
26.De Beheerder of wedstrijdcommissie kan een deelnemer(s) zonder opgave van reden weigeren.
27 Het is verboden om beetmelders te gebruiken.                                                 28 Voor de rokers onder ons, uw peuk hoort niet in het water maar in de vuilnisbak.

 

 

Bijzondere bepalingen

U vist ten aller tijde op eigen risico!!!

“De LEEGHTE” is bevoegd ten alle tijden prijzen en/of vis uitzettingen dan wel vistijden te wijzigen.
“De LEEGHTE ” is niet aansprakelijk voor ongevallen, materiële- en/of persoonlijke schade, diefstal of verlies enz.
Alle vis dient te worden terug gezet.
Iedere klant wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de reglementen en bepalingen op deze pagina genoemd.
Houdt u aan het reglement, overtreders worden van de vijvers verwijderd.
Aan het einde van de vistijd dient U de vijvers verlaten te hebben.
Betalingen uitsluitend à contant. U kunt altijd via de website betalen.
Bij regels waarin niet is voorzien beslist de beheerder of wedstrijdcommissie.